Pågang næringshage

Aktuelt

Følg hva som skjer i og rundt næringshagen.

 

Nå har vi vaska golvet, og vi har børi ved…

I Næringshagen har det vært full aktivitet i hele år, med fullt fokus på å bistå våre næringshagebedrifter best mulig. Deres suksess er vår suksess, og vi jobber knallhardt for at bedriftene skal nå de målene vi har satt i fellesskap. Vi bistår alt fra nyetablerte bedrifter til de litt større virksomhetene, noe som medfører at både bredden i bransjer og oppdrag er stor. Små eller store utfordringer til tross - vi er utrolig stolte av å jobbe i en næringshage som forvalter et program som skal gå næringslivet i distriktene til gode.

Ut over næringhageprogramvirksomhet har vi holdt en rekke kompetansehevende kurs og samlinger, vi har vært med på gjennomføringen av det årlige masterkurset i design og entreprenørskap: Pop up Campus Risør (et samarbeid med UiA, AHO og BeyondRisør). Vi har vært leverandører inn i det fylkeskommunale prosjektet "Flerkulturell verdiskaping», Gründeruka Agder, i tillegg til driften av sekretariatet til industriklyngen STN og koordineringen av Nettverket av næringsselskaper på Agder. Vi har blitt sertifisert i Vekstsporet og Growthwheel - to nyttige verktøy og metoder til bruk i forretningsutvikling, og fått økt kompetanse innen internasjonaliseringsprosesser. 

Vi er en SIVA-næringshage, og det innebærer at vi har et unikt nettverk av andre næringshager og innovasjon- og kompetansemiljøer fordelt rundt om i Norge. Vi har også et tett samarbeid med næringssjefer og næringsmedarbeidere østregionen, i tillegg til Aust-Agder fylkeskommune, Innovasjon Norge og Norges Forskningsråd. Dette kommer godt med i vårt arbeid som koblingsaktør mellom ulike miljøer og fagfelt. Vi sitter mest sannsynlig på de aller fleste kontakter og mulighetsrom for din bedrift. I Næringshagen er vi også privilegerte med å ha flotte leietakere - takk for at dere bidrar til det gode arbeidsmiljøet på huset! 

Sammen skaper vi en bærekraftig region med vekst og utvikling, og vi takker for samarbeidet i året som har gått og gleder oss til året som kommer!

Med ønske om en riktig god jul og et godt nytt år fra Michel og Iselinn

Ida Monrad Haugen