Pågang næringshage

Aktuelt

Følg hva som skjer i og rundt næringshagen.

 

Skaper vekst hos små og mellomstore

Næringshagene i Norge opplever rekordoppslutning. I Sørlandsporten næringshage sitter man klare til å hjelpe nye og eksisterende bedrifter som jakter vekst.

Næringshageprogrammet til SIVA gir klare resultater for bedriftene som er tilknyttet en av SIVAs 39 næringshager. De langt fleste opplever vekst i både omsetning og verdiskapingen. I fjor tok næringshagen inn 47 prosent flere nye bedrifter enn året før.

– Vi måles på antallet målbedrifter, det vil si bedrifter som er med i Næringshageprogrammet og som får bistand fra sin regionale næringshage. Sørlandsporten Teknologinettverk (STN) er en regional industriklynge som i flere år har vært målbedrift. Nå har man ikke lengre anledning til å ha hele industriklynger med i programmet, så vi må erstatte dette. Konkret skal vi i løpet av 2017 ha 25 målbedrifter, og vi er på 14 nå, sier Michel Esnault i Sørlandsporten Næringshage.

Ida Monrad Haugen