Pågang næringshage

Aktuelt

Følg hva som skjer i og rundt næringshagen.

 

Virkemiddeldagen

Årlig tildeles store summer av offentlige forskning-, innovasjon- og utviklingsmidler til bedrifter i Norge. Vi ønsker at så mye som mulig av disse midlene tilfaller bedrifter i vår region, og på gårsdagens Virkemiddeldag hos IMS Automasjon i Risør var en rekke bedrifter tilstede for å se hvilke muligheter som finnes i ordninger tilhørende Forskningsmobilisering Agder, Regionalt forskningsfond Agder, Forskningsrådet, Innovasjon Norge og Regionalt næringsfond Østre Agder. Takk til alle samarbeidspartere og deltakere for en innholdsrik dag!

Ida Monrad Haugen