Pågang næringshage

Aktuelt

Følg hva som skjer i og rundt næringshagen.

 

Bedriftsøkonomi og regnskap i Risør 5. mars


Tirsdag 5. mars starter et kurs i bedriftsøkonomi og regnskap på Risør Hotel. 

Kurset varer fra 18:00 - 21:00 over 3 dager, og vil gi deg en introduksjon til de viktigste lovene og reglene knyttet til etablering og drift av en ny virksomhet. Gjennom praktiske eksempler vil vi ta opp temaer som valg av selskapsform, skatt, bilagshåndtering, regnskap, budsjett, likviditetsstyring.

Tre kvelder av 3 timer, 5., 19. og 21. mars.

Mrk.: Du melder deg på første kurskveld og blir da automatisk registrert på alle tre kurskveldene.

Ida Monrad Haugen