Pågang næringshage

Kurs og arrangementer

Back to All Events

Forkurs, flerkulturell verdiskaping Agder

  • Sørlandsporten Næringshage 7 Prestegata Risør, Aust-Agder, 4950 Norway (map)

Med lavere sysselsetting og høyere arbeidsledighet for innvandrere enn for resten av befolkningen på Agder, kan etablering av egen virksomhet være et godt alternativ.

Målet med prosjektet flerkulturell verdiskaping Agder er å øke integreringen ved å legge til rette for verdiskaping på Agder. Dette skal skje gjennom å styrke, tilpasse og samordne tilbudet om etablereropplæring for innvandrere bosatt på Agder.

Prosjektet er et samarbeid mellom Aust og Vest-Agder fylkeskommune, der Etablerersenter Vest-Agder IKS er operatør i samarbeid med næringshager og etablerersentre i hele Agder.

Målet med prosjektet er at innvandrere blir i stand til å dekke egne levekostnader. Vi vil arbeide for å redusere den merbelastningen flerkulturelle gründere kan ha med tanke på manglende nettverk, kompetanse om bedriftsetablering, og begreps- og systemforståelse.

Kursets viktigste elementer er knyttet til følgende:

  • Egen motivasjon og hvem er jeg (som gründer)?

  • Hvordan det er å starte bedrift i Norge og gründerens hjemland

  • Den nordiske modellen – grunnlaget for å forstå norsk (forretnings-)kultur

Det pedagogiske opplegg vil veksle mellom forelesning, plenumsdiskusjon og individuelle oppgaver samt muligheter for en hjemmeoppgave frem til kandidaten møter lokal etablerertjeneste til en oppfølgende samtale for veien videre.

Meld deg på her.

Det tas hele tiden forbehold om tilstrekkelig antall påmeldte.

Hjertelig velkommen!