Pågang næringshage

Kurs og arrangementer

Back to All Events

Bedriftsøkonomi og regnskap, del 2:3 (Tvedestrand)

  • TENK-innovasjonslab Fjærekleivene 52 Tvedestrand (map)

Kurset vil gi deg en introduksjon til de viktigste lovene og reglene knyttet til etablering og drift av en ny virksomhet. Gjennom praktiske eksempler vil vi ta opp temaer som valg av selskapsform, skatt, bilagshåndtering, regnskap, budsjett, likviditetsstyring.

Tre kvelder av 3 timer, 19.-21.-og 26. november.

Du melder deg på 19.november og blir da automatisk registrert på alle 3 kurskveldene.

Meld deg på her