Pågang næringshage

Gründer i magen

Vi hjelper deg i gang!

I lys av at jeg ville finne på noe nytt, ble dette et riktig valg for meg. Og det gjorde det enkelt for oss at man i næringshagen kan få et etablererkontor for en billig penge i oppstartsfasen.
— Line G. Paulsen, Bookkeeper Sør
Line Granjord Paulsen etablererkontor Bookkeeper Sør oppstartsfase kontor etablering
 

 
 

Å være gründer krever mye. Vi har erfarne rådgivere som kan være sparringspartnere for deg i prosessen. Gjennom samtaler finner vi fram til hva slags behov du/dere har, og lager en plan for videre framdrift. Vi kan gi deg kompetansepåfyll og tilgang til nyttige nettverk. 

Vi kan også hjelpe deg å skrive søknader til for eksempel regionalt næringsfond, Innovasjon Norge, Forskningsfondet og Norsk Forskningsråd, samt andre private og offentlige institusjoner. I tillegg tilbyr vi samlokalisering med andre bedrifter i Pågang næringshage.

Vil du bli målbedrift?

 
 
Starte_symbol_stort.png