Pågang næringshage

Her er vi

Erfaring. Kompetanse. Drivkraft.

Her finner du oss

 
 

Ta kontakt

Navn *
Navn
 

Ansatte

Camilla.jpg

daglig leder

Camilla M. Grantham

Camilla M. Grantham er daglig leder i Pågang næringshage, hun tiltrådte rollen i 2019. Hun har en cand. mag. fra Universitetet i Oslo. Hennes faglige bakgrunn er innenfor public relations (Informasjon og samfunnskontakt), organisasjonskultur og sosiologi. 

Camilla har hatt egen virksomhet innenfor kommunikasjonsrådgivning. Hun har også erfaring fra salg, i rollen som agent innenfor agenturvirksomhet. Tidligere har Camilla jobbet med service, tekstproduksjon, informasjon, internkontroll og beredskap. Hun har også i sin tid vært leder for nettverket Kvinnovasjon, med mål om å rekruttere flere kvinnelige gründere til næringshagen. Som daglig leder har Camilla det overordnede ansvaret for å lede og videreutvikle næringshagen. Hun vektlegger tett dialog med samarbeidspartnere og kunder.

camilla@spnh.no
+47 9707 1297

 
Michel_NY.jpg

Forretningsutvikler og prosjektleder

Michel Esnault

Michel Esnault er forretningsutvikler og prosjektleder i Pågang næringshage og var med på oppstarten i 2001. Han er utdannet sivilingeniør fra Norges tekniske høgskole, og har siden 1988 arbeidet som rådgiver innen prosjektledelse og utvikling, prosjekt og teamkompetanse i ulike virksomheter i Norden. Han har også i flere år undervist på Handelshøyskolen BI og på Universitetet i Agder og skrevet bøker om emnet.

I næringshagen jobber han mest med forretningsutvikling for etablerte bedrifter, fasilitering i strategiprosesser og oppstartshjelp for gründere. Han koordinerer også Sørlandsporten Teknologinettverk som er en teknologiklynge av 18 bedrifter øst i Agder.

me@spnh.no
+47 901 31 794

 
Iselinn_NY.jpg

forretningsutvikler og prosjektleder

Iselinn Kongsten

Iselinn Kongsten har arbeidet ved Pågang næringshage siden 2014. Hun har en bachelor i Utviklingsstudier og en master i Sosialantropologi fra Universitetet i Oslo. Her deltok hun også i forskningsprosjektet “Cultures of Biodiversity - CUBI” med et fokus på kystfiske på Sørlandet. Hun har kompetanse innen kvalitativ metode, prosjektledelse og IPR (immatrielle rettigheter), Internasjonal forretningsutvikling fra NTNU, og er sertifisert i forretningsutviklingsverktøyene GrowthWheel og Vekstsporet.

I næringshagen arbeider hun som prosjektleder og med forretningsutvikling av oppstartsselskaper og etablerte virksomheter. Hun koordinerer også Nettverket av næringsselskaper på Agder og fungerer som assisterende daglig leder av næringshagen.

iselinn@spnh.no
+47 911 57 467


Eksterne ressurser

Bjorn_Ekelund.jpg

Arbeidende styreleder og seniorkonsulent

Bjørn Z. Ekelund

Bjørn er en av Norges fremste og mest erfarne konsulenter på områdene samarbeid, teamutvikling, kommunikasjon i team og håndtering av ledelse på tvers av roller og kulturelle forskjeller. Han er organisasjonspsykolog og bister våre målbedrifter i teamutvikling og utvikling av bedriftskulturer. Han har utviklet verktøyet Diversity Icebreaker som er Norges desidert mest benyttede verktøy for kommunikasjon og samhandling, og det første norskutviklede verktøy i sitt slag som har fått anvendelse over hele verden.

bze@human-factors.no
+47 908 755 47

 
Eirik_Lynghaug.jpg

siviløkonom og statsautorisert revisor

Eirik André Lynghaug

Eirik André Lynghaug er siviløkonom (1987) og statsautorisert revisor (1988) fra Norges handelshøyskole i Bergen. Eirik har lang erfaring som toppleder og økonomidirektør i privat næringsliv med internasjonal virksomhet. Videre har han jobbet i prosjektlederstilling innen offentlig virksomhet på fylkesnivå. Til våre målbedrifter har han levert tjenester inne ISO sertifiseringer og kvalifisering av bedrifter for å tilfredsstille EUs ny personvernforordning, GDPR. Han kan også bistå med verdivurderinger og oppkjøp/salg av selskaper.

eirik.lynghaug@advance-as.com

 
Ida_Haugen.jpg

grafisk designer

Ida Monrad Haugen

Ida Monrad Haugen er grafisk designer og har drevet designbyrået Ida & Erlend på Gjeving siden 2012. Hun har lang fartstid og erfaring fra de mest premierte reklamebyråene i Norge og har jobbet med mange kjente merkevarer. Ida har blant annet laget og drifter næringshagens nettsider. Hun jobber mest med foto, design av logoer, nettsider, foldere, brosjyrer og alt av trykte medier, og har bistått flere av våre målbedrifter med grafisk materiell.

ida@idaogerlend.no
+47 924 94 049