Pågang næringshage

Forretningsmodell

Forretningsmodell

 

8. Nøkkelpartnere

Nøkkelpartnere beskriver nettverket av leverandører og partnere som får forretningsmodellen til å fungere.

Hvem er mine nøkkelpartnere? Hvem er nøkkelleverandørene? Hvilke nøkkelressurser får jeg fra partnerne? Hvilke nøkkelressurser utføres av partnere?

7. Nøkkelaktiviteter

Nøkkelaktiviteter beskriver det viktigste du må gjøre for å få forretningsmodellen til å fungere.

Hvilke nøkkelaktiviteter trenger verdiforslaget ditt? Distribusjonskanaler? Kunderelasjoner? Inntektskilder?

2. Verdiforslag

Verdiforslaget beskriver knippet med produkter og tjenester som skaper verdi for et bestemt kundesegment.

Hva slags verdi vi du levere kunden? Hvilket problem løser du for kundene? Hvilke kundebehov oppfyller du? Hvilke knippe produkter og tjenester tilbyr du hvert kundesegment?

4. Kunderelasjoner

Kunderelasjoner beskriver hvilke typer relasjoner du skal etablere til bestemte kundesegment.

Hvilke relasjoner forventer kundesegmentet at du etablerer og opprettholder? Har du etablert noen relasjoner? Hva vil arbeidet med kunderelasjoner koste?

1. Kundesegmentet

Kundesegmentet definerer de ulike gruppene mennesker eller organisasjoner som du vil forsøke og nå ut til og betjene.

Hvem vil du skape verdier for? Hvem er dine viktigste kunder?


 

6. Nøkkelressurser

Nøkkelressurser (fysiske, immaterielle, menneskelige, økonomiske) er verdier som er nødvendig for at en forretningsmodell skal fungere.

Hvilke ressurser trenger du for å levere verdiforslaget? Distribusjonskanaler? Kunderelasjoner? Inntektskilder?

 

3. Kanaler

Kanaler beskriver hvordan og når du vil kommunisere med kundesegmentene for å levere et verdiforslag.

Hvilke kanaler vil kundesegmentene dine helst nås gjennom? Hvordan når du ut til dem? Er det forskjellige kanaler som må integreres? Hva vil fungere best til en riktig kostnad? Hvordan kan dette veves inn i kundens rutiner?

 

9. Kostnadsstruktur

Kostnadsstrukturen beskriver alle kostnader forbundet med å drive en forretningsmodell. 

Hva er de viktigste kostnadene i forretningsmodellen min? Hvilke nøkkelressurser er dyrest? Hvilke nøkkelaktiviteter er dyrest.

5. Inntektsstrømmer

Inntektsstrømmer representerer pengene du vil få fra hvert kundesegment.

Hvilken verdi er kundene dine villig til å betale for? Hva betaler de nå? Hvordan betaler de? Hvordan vil de foretrekke å betale? Hvor mye vil hver inntektsstrøm bidra i det totale? Hva skal du ta deg betalt for?


En større engelskspråklig versjon av forretningsmodellen kan lastes ned her.