Pågang næringshage

vil du bli næringshagebedrift?

Bli en viktig del av vårt nettverk.

 
Naringshagebedrift-1.png
 
 

Vi tilbyr tjenester til:

Nyetablerte bedrifter og etablerte små og mellomstore bedrifter – med ambisjoner om utvikling og vekst.


Vi bistår med:

  • Vurdering av vekstmuligheter og bistand ved gjennomføring av utviklingsprosjekter

  • Hjelp til utforming av søknader om offentlige utviklingstilskudd

  • Samlokalisering, fleksible kontorløsninger og etablererkontor med nødvendig infrastruktur

  • Tilrettelegging for samarbeid og nettverk på tvers av bransjer og organisasjoner samt forskning og utdanningsinstitusjoner.


Som målbedrift får du:

Utviklingssamtale og vekstanlyse
Veiledning i utviklingen av din bedrift – basert på ditt utgangspunkt.

Velprøvd prosjektmetodikk og prosjektledelse
Bistand og prosjektledelse ved prosjektoppstart, gjennomføring, avslutning og teamutvikling.
    
Kompetanseforum
Rabatt på kurs, workshops, studier og andre arrangement i regi av næringshagen. 

Styrke regionalt næringsliv
Du blir en viktig del av vårt nettverk og en del av SIVAs nasjonale innovasjonsnettverk. Du blir med på å styrke det regionale næringsliv.

Design- og entreprenørskap
Gjennom et eksklusivt samarbeid mellom Beyond Risør, Universitetet i Agder, Arkitektur og Designhøgskolen i Oslo og næringshagen har du mulighet til å få nye ideer og løsninger på utviklingsprosjekt som din bedrift jobber med. 

Etablererkontor
For bedrifter under oppstart. Pris og varighet avtales i samarbeid med Risør kommune og næringshagen.

Rabatt på ordinær timepris 
Tilbud om inntil 75% rabatt på ordinær timepris. Rabatten er avhengig av oppdragets art og omfang. Avtales i hvert enkelt tilfelle.

Rabatt på oppstartskostnader 
Fra vårt nettverk får nyetablerte bedrifter rabatt på regnskap, revisjon, utvikling av kommunikasjonsmateriell og juridisk bistand første hele driftsår.


Pakkeløsninger:

I Pågang næringshage opererer vi med pakkeløsninger. Det er enkelt og oversiktlig for alle parter.

Alternativ 1: Næringspakka
Ønsker du å kjøpe Næringspakka, blir du samtidig målbedrift. Du kommer da inn under Næringshageprogrammet.

Næringspakka består totalt av 30 timer veiledning av ulik art. Tre timer er satt av til en første utviklingssamtale. Vi anvender ulike verktøy i denne samtalen. Rapporten fra denne samtalen danner grunnlaget for videre arbeid.

Med utspring i hva vi skal jobbe med, former vi et prosjekt på deres premisser.

Pris for Næringspakka; 9 500 kr. eks moms. (markedsverdi: 38 000,-, subsidiert av SIVA/ Næringshageprogrammet). Næringspakka har en varighet på ett år, fra signert kontrakt.

Alternativ 2: Medlemsbedrift
Velger du å være medlemsbedrift i Pågang næringshage, får du tilgang til vårt store nettverk. Du vil også få fri tilgang til våre Kompetanseforum som arrangeres flere ganger i året.

Trenger du en liten prat – er vi bare en telefon unna. Vi bidrar også til å holde deg oppdatert om nytt fra vår region.

Er du medlemsbedrift, har du anledning til å kjøpe enkelte tjenester av næringshagen. (Timepris kr. 1 200,- eks. moms.)

Pris for medlemskap er 3 000 kr. eks moms (per år).


ORDINÆR TIMEPRIS: Kr. 1.200,-

Målbedrifter får inntil 75% rabatt på ordinær timepris avhengig av oppdragets art og omfang. Alle priser er eksklusiv mva, og tjenestetilbud med forbehold om endringer.

 

Registrer deg her:

Navn *
Navn
Merk med: Næringshagebedrift