Pågang næringshage

Næringshageprogrammet

 

Næringshageprogrammet

Pågang næringshage er en del av SIVAs Næringshageprogram. Det er 40 av oss SIVA næringshager i landet. Å være en del av næringshageprogrammet, innebærer at vi delvis er på oppdrag for staten. Det er en stor styrke for målbedriftene vi jobber med. Vi skal være den utstrakte hånden som tilrettelegger for næringsvekst ute i distriktene.

Som en del av næringshageprogrammet, kan vi tilby våre målbedrifter sertifiserte tjenester til subsidierte priser.