Pågang næringshage

Større nettverk

Vi kobler deg med menneskene som har kompetansen du trenger.

Pågang næringshage er en viktig samarbeidspartner for vårt nettverk. Næringshagen har vært med fra starten og har bidratt med å skaffe finansiering, hatt ansvar for sekretariatet og ledet flere store utviklings- og kompetanseprogrammer.
— Morten Lindvik, Styreleder Sørlandsporten Teknologinettverk
Morten Lindvik Sørlandsporten Teknologinettverk klynge nettverk industri styreleder sekretariat Sørlandsporten Næringshage
 

 
 

Nye og spennende prosjekter blir født på kryss og tvers av kommunegrenser og fylkesgrenser, fagtradisjoner og bransjer. Vi arbeider bevisst med å koble målbedriftene våre for å styrke regionalt næringsliv, og ser alltid etter muligheter for at bedrifter kan kobles mot nasjonale og internasjonale universiteter og andre forsknings- og innovasjonsmiljø. 

Dersom bedriften din tilfredstiller kriteriene har vi også en unik samarbeidsavtale med Innoventus Sør, som gir bedriften din innpass i et inkubasjonsmiljø. 

Næringshagen har i flere år ledet sekretariatet for industriklyngen Sørlandsporten Teknologinettverk. Denne består av de toneangivende industribedriftene øst i Agder. Arbeidet vårt har ført til flere utviklingsprosjekter og kompetanseprogram for de 18 bedriftene i klyngen. 

I samarbeid med Universitetet i Agder, Arkitektur- og designhøyskolen i Oslo og BeyondRisør har næringshagen utviklet et unikt, tverrfaglig masterkurs innen design- og entreprenørskap. Studentene jobber i dette kurset med reelle bedriftscase, så ta kontakt dersom dette er noe bedriften din vil være med på.

 
 
Nettverk_symbol_stort.png